Thursday, October 15, 2020

प्रेमात तुझ्या

तुझ्या आठवांनी श्वासात भिनतो
तुझा गंध ओला नव्याने पुन्हा
प्रेमात पडतो नव्याने तुझ्या मी
गुन्हा तोच घडतो नव्याने पुन्हा

निराळीच असते तुझी भेट प्रत्येक
ऋतूंचे तुझ्या हे किती सोहळे
कसे साठवावे तुला अंतरी मी
तुझे रंग फुलती किती वेगळे

तुला ऐकताना हरखून जातो
तुझे लाघवी बोल छळती मला
म्हणतेस नाही भेटीस जेव्हा
तुझा शब्द खंजीर भासे मला

का मीच व्हावे आतूर इतके   
अप्राप्य असतेस तू कैकदा
झुरावे कधी तू माझ्याविनाही
उतावीळ व्हावे कधी एकदा

✍जयश्री अंबासकर

No comments: