Tuesday, August 23, 2011

पावसाच्या देवा......


पावसाळा आला, पाऊस मात्र नाही
आभाळ भरुन आलं, पण कोसळलंच नाही

पावसाचा देव म्हणे रुसला होता
माझं गाव सोडून, बाकी बरसला होता

वेशीपल्याड सारं काही भिजवत होता
मला मात्र मुद्दाम विसरत होता

देवाकडे जेव्हा मी गा-हाणं केलं
तेव्हा त्याने त्याचं भांडार…. खुलं केलं

खेळी मात्र पावसाने अशी काही केली
आई माझी आभाळात उचलून नेली

केलं पार पोरकं त्याने भर पावसात
विश्व केलं उध्वस्त, फक्त काही क्षणात

बांध फुटला डोळ्यांचा, आवरेना पाऊस
तेव्हा मात्र सोबत माझ्या, रडला पाऊस

आता फक्त पावसाळा, दुसरा ऋतू नाही
भिजलं अंग पुसायला, आई मात्र नाही

पावसाच्या देवा पुन्हा असं नको करुस
बदल्यात पावसाच्या कुणाची, आई नको नेऊस

जयश्री