Monday, November 23, 2020

वृत्त - सौदामिनी

वृत्त  - सौदामिनी
लगागा लगागा लगागा लगा 

तिने मुक्त व्हावे, जगावे पुन्हा
करारी वगैरे दिसावे पुन्हा

नव्या पिंजर्‍याची पुरे कौतुके
किती बंदिवासात रावे पुन्हा

पुन्हा कृष्णबाधाच व्हावी मना
जिणे मोरपंखी मिळावे पुन्हा

अपेक्षाच दुःखास कारण तुझ्या
कितीदा तुला समजवावे पुन्हा

तिचे हासणे आज दुबळे पुन्हा
तिच्या सोसण्याचे पुरावे पुन्हा

शरीरावरी यातनांच्या खुणा
खुलासे जगा काय द्यावे पुन्हा

अकस्मात येणे सुखाचे नको
जुने दुःख खुश्शाल यावे पुन्हा

जयश्री अंबासकर

Monday, November 09, 2020

वृत्त - इंद्रवज्रा

गागालगागा ललगालगागा

ह्रदयात त्याचा शिरकाव आता
श्वासात वावर हळुवार आता

मज्जाव नाही कसलाच आता 
बेखौफ झाले मन द्वाड आता

धरबंध नाही उरला मनाला
अन मागण्याही भलत्याच आता

मधुभास देतो सहवास त्याचा
आयुष्य सारे मदहोश आता

आवेग आहे जगण्यात आता
आयुष्य पळते भरधाव आता

उत्सव मनाचा मनसोक्त आता
जगणेच अवघे मधुचंद्र आता

तावुन सलाखुन मुरले पुरेसे
नाते म्हणावे परिपूर्ण आता

✍जयश्री अंबासकर

Tuesday, November 03, 2020

भिन्न किती

तू गेल्यावर खिन्न किती
जग हे झाले भिन्न किती 

कोलाहल ह्रदयात अता
जगणे मरणासन्न किती

स्वप्न मनी जे रंगवले
झाले छिन्न विछिन्न किती

विस्कटल्या देहात उरे
वैरागी मन सुन्न किती

तृप्तीने जगलास सख्या 
मुक्ती शांत प्रसन्न किती 

जन्म मरण हे अटळ जरी
जीवन रंग विभिन्न किती

✍जयश्री अंबासकर

Monday, October 26, 2020

वृत्त - कलिंदनंदिनी

वृत्त - कलिंदनंदिनी
लगालगा लगालगा 
लगालगा लगालगा

फिरून भेट जाहली
उभी पुन्हा समोर ती
तसाच लुब्ध मी तिथे
अधीर स्पंदने किती

तशीच मिश्किली तिची 
खट्याळ तेच हासणे 
तिलाच शोभते असे
जहाल थेट बोलणे

तशीच ती झऱ्यापरी 
खळाळती अजूनही
तशीच ती विजेपरी 
सळाळती अजूनही

कट्यार वार दृष्टिचा
तसाच तीक्ष्ण भासतो
क्षणात वेध घेऊनी
उरात घाव कोरतो

तशीच बेफिकीर ती
तशीच मुक्त आजही
वसंत पाहतो तिचा
दुरून फक्त आजही

जयश्री अंबासकर

Saturday, October 24, 2020

वृत्त - चंपकमाला

वृत्त – चंपकमाला 
गालल गागा | गालल गागा

मर्द गड्याची हिंमत जेव्हा
या जगण्याला किंमत तेव्हा

सावज होते गाफिल जेव्हा
पारध त्याची निष्ठुर तेव्हा

सोबत पैसा पुष्कळ जेव्हा
मित्र सभोती केवळ तेव्हा 

दु:खद होतो शेवट जेव्हा
काळिज होते व्याकुळ तेव्हा

विकृत होते हे जग जेव्हा
भीषण होते शोषण तेव्हा

पातक होते हातुन जेव्हा
शासन व्हावे तत्पर तेव्हा

जयश्री अंबासकर

Monday, October 19, 2020

चांदणे

इश्कात झुरते चांदणे
घायाळ करते चांदणे

जागून सरते यामिनी
देहात भिनते चांदणे

येतेच परतुन पौर्णिमा
बेभान करते चांदणे

चंद्रास गगनी भेटण्या
आतूर असते चांदणे

सळसळत असता ती इथे
दरवळत असते चांदणे

एकांत विरही भासते
व्याकूळ करते चांदणे

प्रेमात भिजल्या हर मना
आजन्म पुरते चांदणे

अन्‌ रात्र सरताना नभी
विरघळत असते चांदणे

जयश्री अंबासकर

Thursday, October 15, 2020

प्रेमात तुझ्या

तुझ्या आठवांनी श्वासात भिनतो
तुझा गंध ओला नव्याने पुन्हा
प्रेमात पडतो नव्याने तुझ्या मी
गुन्हा तोच घडतो नव्याने पुन्हा

निराळीच असते तुझी भेट प्रत्येक
ऋतूंचे तुझ्या हे किती सोहळे
कसे साठवावे तुला अंतरी मी
तुझे रंग फुलती किती वेगळे

तुला ऐकताना हरखून जातो
तुझे लाघवी बोल छळती मला
म्हणतेस नाही भेटीस जेव्हा
तुझा शब्द खंजीर भासे मला

का मीच व्हावे आतूर इतके   
अप्राप्य असतेस तू कैकदा
झुरावे कधी तू माझ्याविनाही
उतावीळ व्हावे कधी एकदा

✍जयश्री अंबासकर

Tuesday, October 13, 2020

यापुढे

आसवांचे अर्घ्य मी देणार नाही यापुढे
वेदनांचा व्यर्थ हा बाजार नाही यापुढे

सतत जिंकावे असा नाहीच मजला सोस हा
जिंकले नाही तरी हरणार नाही यापुढे

भावनांशी खेळणे हे आजवर झाले किती
सांत्वनाचा नाटकी व्यापार नाही यापुढे

स्वाभिमाना अडगळीतच डांबणे झाले पुरे
ही अशी तडजोड मी करणार नाही यापुढे

मी स्वयंभू या जगा करणार आहे यापुढे
बापुडे लाचार जग दिसणार नाही यापुढे

जयश्री अंबासकर
२६ सप्टेंबर २०२०                            

Wednesday, October 07, 2020

पापणकाठी आसवदाटी

एकाच शब्दसमूहाला दोन वेगवेगळ्या बंधात दाखवण्याचा प्रयत्न !!
एक कविता आणि दुसरी गझल

पापणकाठी आसवदाटी

दुर्मिळ आता गाठीभेटी
सक्त दुरावा भीतीपोटी
बंधन मोठे छोट्या भेटी
पापणकाठी आसवदाटी

फक्त अता आभासी भेटी
आठवणीतच कर संतुष्टी
संपत आली आशा खोटी
पापणकाठी आसवदाटी

माणुस आता फक्त सोंगटी
भयभित चित्ती कोटी कोटी
नाव अता रे तुझेच ओठी
तारक आता तू जगजेठी

गझल

दुर्मिळ आता गाठीभेटी
पापणकाठी आसवदाटी

सक्त दुरावा भीतीपोटी
पापणकाठी आसवदाटी

बंधन मोठे छोट्या भेटी
पापणकाठी आसवदाटी

आठवणीतच कर संतुष्टी
पापणकाठी आसवदाटी

फक्त अता आभासी भेटी
पापणकाठी आसवदाटी

संपत आली आशा खोटी
पापणकाठी आसवदाटी

भयभित चित्ती कोटी कोटी
पापणकाठी आसवदाटी

माणुस फक्त पटावर गोटी
पापणकाठी आसवदाटी

तारक आता तू जगजेठी
पापणकाठी आसवदाटी

जयश्री अंबासकर
८ ऑक्टोबर २०२०

Tuesday, October 06, 2020

वृत्तबद्ध कविता - सुकाणू

वृत्तमंजुघोषा
गालगागा गालगागा गालगागा

सांगता होते दिसाची सांज येता
सांजही जाते लयाला रात्र येता
चक्र हे चाले निरंतर जीवनाचे
उगवतो कोणी कुणाचा अस्त होता

खेळ हा चालूच असतो जीवनाचा
एक जातो एक येतो वेळ येता
थांबते आयुष्य ना रेंगाळतेही
वेग मंदावतहि नाही दु: होता

अटळ आहे खेळ हा जर माणसाला
खेळताना का करावी व्यर्थ चिंता
सोपवू कोणा सुकाणू प्रश्न नसतो
तोच सांभाळी सुकाणू तोल जाता

जयश्री अंबासकर
ऑक्टोबर २०२०