Sunday, June 30, 2013

थैमान

बाहेर पावसाने, थैमान घातलेले
हृदयात आठवांचे, काहूर पेटलेले

झड लागली कधीची, थांबेचना कशाने
आक्रोश हा घनांचा, आभाळ फाटलेले

अश्रूस पूर येता, दु:खास कोंब आले
बहरेल दु:ख माझे, अश्रूत पोसलेले

डोळ्यात आटलेल्या, वैराण भावनांच्या
होळीत खाक झाले, नवस्वप्न पोळलेले

दु:खात वेढलेल्या, या झोपडीत माझ्या
येईल का पुन्हा सुख, दारात थांबलेले

जयश्री अंबासकर