Monday, October 25, 2010

भिजरे तराणे

घनगर्द रानी धुके दाटलेले
किती प्रश्न सारे नभी साठलेले
कोडे नभाने असे सोडवावे
धरतीस हिरवे उत्तर मिळावे.

रेशिम धुक्याने उतरुन हलके
रेशीम काटे उरी जागवावे
नव्याने सलावी जुनी वेदना अन्‌
नवे गीत हॄदयी जन्मास यावे.

संमोहनाच्या गाफिल क्षणी या
तुझ्या आठवांनी लपेटून घ्यावे
रातीस यावा गुलाबी फुलोरा
भिजरे तराणे श्वासात यावे.

जयश्री अंबासकर
(माझी ही लोणावळ्याला झालेली कविता "दीपज्योती" ह्या दिवाळी अंकात छापून आलीये)

Monday, October 04, 2010

तुझं माझं घर

तुझं माझं घर मला कसं वाटतं सांगू......

तुझं माझं घर...एक झोका
कधी निळ्याशा ढगांत,
कधी पाचूच्या बनात.

तुझं माझं घर.... एक फुलबाग
कधी प्राजक्ती सडा
कधी धुंद केवडा.

तुझं माझं घर ... एक चांदणं
कधी टिपूर टिपूर
कधी गंधाळ आतूर.

तुझं माझं घर... एक पाऊस
कधी झिम्माड झिम्माड
कधी कोसळ द्वाड.

तुझं माझं घर.... एक मैफिल
कधी तुझिया सुरात
कधी माझिया तालात.

तुझं माझं घर ... एक देव्हारा
शांत समई प्रकाश
पराकोटीचा विश्वास

जयश्री अंबासकर