Saturday, March 31, 2018

लाजत नाहीआळस भारी कसरत नाही
कंबर म्हणते वाकत नाही

आभाळाशी झाली कट्टी
पाउस हट्टी बरसत नाही

पाटया सगळ्या कोर्‍या होत्या
पाढे कोणी गिरवत नाही

ओंजळ झाली इतकी छोटी
अर्घ्यच सूर्या पोचत नाही

तू तू मैं मैं होते कारण
नवरी आता लाजत नाही

फॅशन कसली ओंगळवाणी
उघडी काया झाकत नाही

फेसबुकावर वावर सारा
दोस्तच हल्ली भेटत नाही

जयश्री अंबासकर

No comments: