Tuesday, December 19, 2006

साठवण

तुझ्या माझ्यातले सारे सारे सोनेरी क्षण मी मनापासून जपलेत. कधीतरी एकांतात उघडते ती कुपी आणि न्हाऊन निघते त्या आठवणींच्या पावसात....

कुठे साठवू
कसे साठवू
ते अमृत क्षण....
तुझ्या माझ्या प्रीतीचे
नकळत फ़ुललेले
अनावर ओढीचे
बहरलेले मोहरलेले.
हातात गुंफ़लेले हात
गुलाबी चांदरात
कुजबुज कानात
धुंद श्वासात
धडधड उरात
आतूर एकांत
फ़ुललेला वसंत
चांदणे विखुरलेले
चेहे-यावर पसरलेले
चंद्र थांबलेला
खिडकीतून डोकावलेला
अन्‌ खट्याळ हसलेला
रात्र चांदण्यात भिजलेली
कुशीत तुझ्या निजलेली
अशा राती आठवणीतल्या
कशा सावरु मनातल्या
एकमेकात मिसळलेल्या
स्पर्शाने उजळलेल्या

जयश्री

No comments: