Sunday, December 17, 2006

वसंतपालवी

कधी कधी आपलं सुख हे दुस-यांना सुखी बघून पण मानायचं असतं. असाच एका वसंताला वाट आहे ती तिच्या बहराची..... आणि त्याच्या पालवीला वृक्ष होण्याची.

वसंतपालवी

1 comment:

HAREKRISHNAJI said...

Vasantpalvi baharleli.

few on Basant

Nimorika Ka Mora Hai Re
Gamkilla hai Man Baurare ||
Baura Chetta Baurayere Ho
Ye Utapatiyape Man Baurare ||

(The way the Kaduneem tree is blossomed, let my mind(mann) also be thrive)

Raag Basant- Paramparik Bandish.

Nabhi Ke Darbar, Sab Mil Gavo Basant Rutuki Mubarak

and

Aiso Kaiso Aayo Rita Re, Ambuva Pe mor na aayo, Karoyna Na Gunjare Bhavara Re ||
Peer Bhadhayore Koyal Ki, Rang Na Khilyo He Phulavare

Raag Bahar by Pt.Kumar Ghandharva