Monday, November 09, 2020

वृत्त - इंद्रवज्रा

गागालगागा ललगालगागा

ह्रदयात त्याचा शिरकाव आता
श्वासात वावर हळुवार आता

मज्जाव नाही कसलाच आता 
बेखौफ झाले मन द्वाड आता

धरबंध नाही उरला मनाला
अन मागण्याही भलत्याच आता

मधुभास देतो सहवास त्याचा
आयुष्य सारे मदहोश आता

आवेग आहे जगण्यात आता
आयुष्य पळते भरधाव आता

उत्सव मनाचा मनसोक्त आता
जगणेच अवघे मधुचंद्र आता

तावुन सलाखुन मुरले पुरेसे
नाते म्हणावे परिपूर्ण आता

✍जयश्री अंबासकर

No comments: