Saturday, October 14, 2006

चांदरात

पुन्हा आली ती चंदेरी रात्र, खट्याळ चंद्रासोबत......

टिपूर चांदण्यातली दुधाळ रात्र
फ़क्त तू अन मी मात्र
मंद तारकांचा सहवास
खराखुरा की नुसता आभास
चंद्राची असूया
आतूरलेली काया
खट्याळ लाटा
उडणा-या बटा
झुळूक वा-याची
थरथर अधरांची
सळसळ वेलींची
कुजबूज शब्दांची
चकित ते तारे
स्वप्नवत सारे
आसमंत भारलेला
माझ्यात तू भिनलेला
रात्र थांबलेली
कुशीत तुझ्या विसावलेली
जयश्री

1 comment:

Anonymous said...

उत्‍तम लिहिता तुम्‍ही!
विषेशतहा हि post with snap

Good Keep it up
ashwini