Wednesday, August 24, 2022

दरवळते आहे

दरवळते आहे

तोच प्रश्न घेऊन उराशी उगाच का तळमळते आहे
उत्तर माहित असूनसुद्धा प्रश्नाशी अडखळते आहे 

एक पाखरु गोंडस हसरे केव्हाचे भिरभिरते आहे
क्षणात इकडे क्षणात तिकडे मनामधे सळसळते आहे

सांज केशरी ढळतानाही आनंदी गुणगुणते आहे
मनी मानसी गंध कस्तुरी कुरवाळत दरवळते आहे 

गालावरती सलज्ज गहिरी उमलुन लाली खुलते आहे
अधिर यामिनी चंद्रासोबत खिडकीशी घुटमळते आहे 

वाट पाहुनी, कूस बदलुनी रात्र गुलाबी छळते आहे
स्वप्नामधल्या स्पर्शलाघवी मिठीत मी विरघळते आहे

जयश्री अंबासकर

Tuesday, August 23, 2022

माणसे

जाती उगाच मोठ्या करतात माणसे
द्वेषात आंधळ्या मग लढतात माणसे

प्रत्यक्ष दूर असुनी कळतात माणसे
हृदयात खोल काही वसतात माणसे

अपयश बघून काही हरतात माणसे
गळफास आवळूनी मरतात माणसे

ईर्ष्या मनात धरुनी डसतात माणसे 
नागाहुनी विषारी बनतात माणसे 

पैसाच मित्र असतो म्हणतात माणसे
कवटाळुनीच त्याला जगतात माणसे 

खुर्चीस घट्ट धरुनी बसतात माणसे
सत्तेवरी कशाने चळतात माणसे 

नसतो कुणीच योगी असतात माणसे
मोहात वासनेच्या पडतात माणसे 

✍जयश्री अंबासकर 

Monday, July 11, 2022

वृत्त पतितपावन

वृत्त  - पतितपावन
मात्रा - ८ ८ ८ २

सैरावैरा सुटतो वारा उडतो पाचोळा
नांदी होउन आगमनाची ढग होती गोळा 

टपोर थेंबांची मग नक्षी मातीवर ओली
हलके हलके बरसत बरसत रांगोळी घाली

मृद्गंधाचा दरवळ भिनतो ताजा श्वासात
मदहोशी हळुवार पसरते गात्रागात्रात

जसा वाढतो वेग सरींचा शहारते अवनी 
धुंद सरींच्या आवेगाने मोहरते अवनी 

कडाड ताशा ढोल वाजतो ढगात बेभानी
नभी दामिनी करते नर्तन चंचल मनमानी

जलधारांनी चिंब होउनी खळखळते नुसती
तृप्तीने आनंदाने मग सळसळते धरती

✍जयश्री अंबासकर 

Saturday, June 04, 2022

साधायचे कसे

रांधायचे कसे अन्‌ भरवायचे कसे
आईशिवाय कोणा समजायचे कसे

अदृश्य उंच भिंती, पाषाण चेहरे
वस्तीत माणसांच्या निभवायचे कसे

वेढून घट्ट बसतो एकांत सारखा
विळख्यातुनी मनाला काढायचे कसे

दुःखात रंग भरुनी आयुष्य काढले
सुख झोपडीत आता शोभायचे कसे

अतृप्त राहते मन मोहात अडकते
निवृत्त तृप्त जगणे साधायचे कसे

काळाशिवाय कोणी शिकवू शकेल का
जगण्यात कण सुखाचे पेरायचे कसे

जयश्री अंबासकर

Monday, April 25, 2022

खेळ मौनाचा

कळणार कधी तुज मौनामधली भाषा
मी वाट पाहते मनात ठेवुन आशा
बोलून संपते मौज उमजण्यामधली 
मौनात जागते हुरहुर आतुरलेली 

खेळून बघूया मौनाचा हा खेळ
जमतो का पाहू तुझा नि माझा मेळ
बोलेन फक्त मी डोळ्यांनीच तुझ्याशी
कळते का पाहू बोली तुला जराशी 

मग तू ही बोल तुझ्या मौनाने सखया 
मी ओळखेन बघ पैजेवरती लिलया
उलगडुनी सगळे बोलत बसतिल भोळे
बोलके तुझे बघ आरस्पानी डोळे 

✍जयश्री अंबासकर

Saturday, April 09, 2022

रामजन्म

रामजन्माची कथा सांगणारी कविताThursday, April 07, 2022

एक सुंदर सांज


आकाश पेटले होते
त्या कातर संध्याकाळी
अंतरात उमटत होत्या
कवितेच्या अलगद ओळी....


Tuesday, March 29, 2022

बहरलो नव्याने

तुझा स्पर्श होताच फुललो नव्याने
बहरलो पुन्हा मी बहरतोच आहे

✍जयश्री

#माझी_फोटोगिरी 
#सुबहकेनजारे

Friday, March 11, 2022

भेट आहे वादळी

मारली मी या जगाच्या थाप दारावर
मी तुझ्या साठीच आलो या नकाशावर

जोवरी होकार नाही मी न भानावर
लक्ष माझे बस तुझ्या एका इशार्‍यावर

जीवघेणा वार होतो थेट माझ्यावर
मोकळे सोडू नको ना केस वार्‍यावर

चुंबण्याचा मोह होता लाल ओठावर
तीळ होता द्वाड छोटासा पहार्‍यावर

भेट आहे वादळी ना चित्त थाऱ्यावर
भरवसा नाहीच माझा आज माझ्यावर

जयश्री अंबासकर