Monday, April 25, 2022

खेळ मौनाचा

कळणार कधी तुज मौनामधली भाषा
मी वाट पाहते मनात ठेवुन आशा
बोलून संपते मौज उमजण्यामधली 
मौनात जागते हुरहुर आतुरलेली 

खेळून बघूया मौनाचा हा खेळ
जमतो का पाहू तुझा नि माझा मेळ
बोलेन फक्त मी डोळ्यांनीच तुझ्याशी
कळते का पाहू बोली तुला जराशी 

मग तू ही बोल तुझ्या मौनाने सखया 
मी ओळखेन बघ पैजेवरती लिलया
उलगडुनी सगळे बोलत बसतिल भोळे
बोलके तुझे बघ आरस्पानी डोळे 

✍जयश्री अंबासकर

No comments: